Leżajsk , Podkarpackie

Dom | 83 250 zł | 74,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku Ewelina Feruś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-10-2019 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku z siedzibą przy Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk, pokój 111, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Podzwierzyniec 7, 37-300 Leżajsk , dla której Sąd Rejonowy w Leżajsku prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1E/00044579/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość - działka 3134/1 o pow. 0,3274 ha jest zabudowana siedliskiem mieszkalno-gospodarczym o położona przy ul. Podzwierzyniec nr 7, w Obrębie nr 20 Leżajsk, gm. Leżajsk , pow. leżajski, woj. podkarpackie. Jednostka ewidencyjna:180801_1 Leżajsk MiastoObręb ewidencyjny:0020 Leżajsk. Dla nieruchomości gruntowej – działki o nr ewidencyjnym 3134/1 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Leżajsku IV Wydziale Ksiąg Wieczystych w Leżajsku KW nr RZ1E/00044579/7. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym oraz budynkiem gospodarczym ogrodzeniem frontowym oraz bocznymi drewnianymi i nasadzeniami drzew owocowych i ozdobnych. Budynek mieszkalny wolnostojący składa się z jednej kondygnacji naziemnej oraz posiada częściowe podpiwniczenie a także strych nieużytkowy. Budynek mieszkalny składa się z izb: ganku, kuchni, dwóch pokoi, korytarza oraz pomieszczenia gospodarczego z podpiwniczeniem. Pow. użytkowa budynku wynosi 74,0 m2. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego to 25,0 m2. Przedmiotowy budynek gospodarczy jest nieużytkowany.

Suma oszacowania wynosi 111 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 73 1600 1462 1837 4334 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  • cena: 38 500 zł
  • 895 za m2
Image things

Niwiska , Podkarpackie

102 000 zł | 72,00 m2

  • cena: 102 000 zł
  • 1 417 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

99 698 zł | 3 pokoje | 47,90 m2

  • cena: 99 698 zł
  • 2 081 za m2