Podmąchocice , Świętokrzyskie

Dom | 441 929 zł | 245,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kielcach


Adam Łozowski


Kancelaria Komornicza, Warszawska 30, Kielce, 25-312 Kielce


tel. 413415227 / fax. 413415228


Sygnatura: Km 940/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Adam Łozowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XX, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy 24a,Podmąchocice, 26-008 Górno, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00026237/5.
Opis nieruchomości:
Dom parterowy wraz poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej 245 m2 położony na działce o powierzchni 0,2250 ha


Suma oszacowania wynosi 662 894,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 441 929,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 289,40 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto Komornika: 66 1090 2590 0000 0001 4165 4990 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna Oddział Centralny.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Adam ŁozowskiImage things

Wlonice , Świętokrzyskie

135 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 135 000 zł
  • 135 000 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

52 000 zł | 2 pokoje | 49,78 m2

  • cena: 52 000 zł
  • 1 045 za m2
  • cena: 272 000 zł
  • 250 za m2