Zamość , Lubelskie

Dom | 207 333 zł | Dom | 150,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Góra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2019 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Gałczyńskiego 25, 22-400 Zamość, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem w zabudowie bliźniaczej położonej: 22-400 Zamość, Gałczyńskiego 25, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW XXXX/XXXXXXXX/X]. Opisywana nieruchomość stanowiąca działkę zabudowaną ozn. nr ewidencyjnym 21 położona jest przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego 25 w Zamościu w obrębie ewidencyjnym Nr 1 Miasto Zamość, jednostka ewidencyjna: 066401_1 Miasto Zamość. Zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej około 150m², z garażem jednostanowiskowym, pomieszczeniami gospodarczo-biurowymi, piwnicą i poddaszem (strychem). Budynek mieszkalny z lat 90-tych, murowany z pustaka gazobetonowego oraz cegły, kryty blacho-dachówką. Nieruchomość położona w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, usytuowana w strefie pośredniej w zachodniej części miasta na Osiedlu Karolówka w Zamościu. Nieruchomość położona jest przy ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, z której ma bezpośredni dostęp zrealizowany poprzez bramę wjazdową. Dojazd od ulicy Śląskiej zarówno ulicą Społeczną jak i Chłodną. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, na działce pełne uzbrojenie (en.el., wod-kan, gaz ziemny). Stropy w budynku lane betonowe. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blacho-dachówką. Obróbki blacharskie metalowe, orynnowanie także metalowe. Wykonana elewacja zewnętrzna budynku, oraz odwodnienie budynku wraz z podjazdem i chodnikiem do ulicy.

Suma oszacowania wynosi 311 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 207 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao II Oddział w Lublinie 04 1240 2496 1111 0010 4384 4523 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zamościu mieszczącym się pod adresem: Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400 Zamość.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Zamość , Lubelskie

348 000 zł | 360,00 m2

  • cena: 348 000 zł
  • 967 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

202 191 zł | Dom | 104,20 m2

  • cena: 202 191 zł
  • 1 940 za m2