Ożarów , Świętokrzyskie

Dom | 245 550 zł | 146,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opatowie z siedzibą przy Pl. Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów, pokój sala nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Sobów, Lasocin, 27-530 Ożarów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00084298/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w obrębie Sobów, Lasocin gm. Ożarów, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu o numerze KI1S/00084298/0. Nieruchomość składa się: Działka ewidencyjna Nr 2560 o powierzchni 0,23ha położona w Lasocin gm. Ożarów. Zabudowa: Budynek mieszkalny. Wg wypisu z kartoteki budynków zrealizowany w 1984r. Rozpoczęta rozbudowa – od strony północnej dobudowano kotłownię, wiatrołap z miejscem na klatkę schodową oraz rozpoczęto adaptację poddasza na pomieszczenia mieszkalne. Powierzchnia użytkowa 146,5 m2. Budynek gospodarczy Nr 1. Usytuowany przy zachodniej granicy działki. Parterowy, niepodpiwniczony, murowany z kamienia i bloczków cementowych, kryty dachem dwuspadowym. Wg kartoteki budynków zrealizowany w 1984r. Stan techniczny wskazuje na lata 40/50 te ubiegłego wieku. Stan techniczny – niekorzystny Powierzchnia zabudowy – 60m2 Budynek gospodarczy z wiatą Nr 2. Przylega do wschodniej granicy działki. Budynek parterowy, murowany z bloczków ceramicznych, zrealizowany w 1984r. Kryty blachą , wyposażony w piec. Stan techniczny – dobry. Powierzchnia zabudowy – 17m2 Do budynku od strony północnej przylega wiata drewnianej konstrukcji z częściowym wypełnieniem z desek sosnowych. Zrealizowana w 1984r. Pokrycie blacha trapezowa. Stan techniczny – średni. Powierzchnia zabudowy – 35m2 Wiata nr 2 Stanowi przedłużenie wiaty Nr 1 w kierunku północnym. Posiada jedynie słupy, więźbę dachową i pokrycie z blachy trapezowej. Powierzchnia zabudowy – 70m2 Budynek gospodarczy – obora ze stodoła. Usytuowany w północnej części terenu zagrodowego. Parterowy, częściowo podpiwniczony. Murowany z bloczków silikatowych i cegły piaskowej. W stodole wypełnienie ścian z desek sosnowych. Obora ze stropem betonowym. Zrealizowany w 1984r. Drewniana więźba dachowa, pokrycie dachówka cementowa. Stan techniczny – średni. Powierzchnia zabudowy – 128m2. Działki ewidencyjne Nr 2652 o pow. 0,87 ha, nr 2651 o pow. 0,78 ha, nr 2650 o pow. 0,83 położone w Lasocin. Działki usytuowane w terenach rolnych stanowią praktycznie jeden pas gruntu szerokości ok. 16metrów rozciągający się na długości niemal 1,5km. Kultura rolna – korzystna, działki użytkowane rolniczo. Działki ewidencyjne Nr 488 o pow. 0,11, nr 2158 o pow. 0,05 ha położone w Lasocin. Działki usytuowane w kompleksie leśnym. Dojazd dobry po drodze asfaltowej następnie na odcinku 100metrów leśną drogą gruntową. Działki stanowią pas terenu o szerokości ok. 10metrów – usytuowane po dwóch stronach drogi dojazdowej. Drzewostan w obliczeniowej części wyceny wg UPUL. Działka ewidencyjna Nr 1954 o pow. 0,32 ha położona w Lasocin. Działka usytuowana w kompleksie leśnym. Dojazd po drodze asfaltowej następnie na odcinku 800metrów leśną drogą gruntową. Działka stanowi pas terenu o szerokości ok. 5metrów. Drzewostan w obliczeniowej części wyceny wg UPUL. Działka ewidencyjna Nr 2166 o pow. 0,07 ha położona w Lasocin. Działka stanowi pas terenu o szerokości ok. 8metrów. Drzewostan w obliczeniowej części wyceny wg UPUL. Działka ewidencyjna Nr 311/3 o pow. 0,36 ha położona w Sobów. Posiada szerokość ok. 26metrów, którą przylega do drogi dojazdowej. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka w kompleksie leśnym. Drzewostan w obliczeniowej części wyceny wg UPUL. Działka ewidencyjna nr 70 o pow. 0,09 ha stanowiąca Ls IV położona w Lasocin.

Suma oszacowania wynosi 327 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 245 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 740,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 76249000050000450099056477.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

  • cena: 191 867 zł
  • 367 za m2
  • cena: 52 636 zł
  • 52 636 za m2
Image things

Smogorzów , Świętokrzyskie

223 758 zł | 215,02 m2

  • cena: 223 758 zł
  • 1 041 za m2