Szczecin, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 210 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 121,87 m2

- 73 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie


Marcin Łaniewski


Kancelaria Komornicza, Ku Słońcu 32, Szczecin, 71-080 Szczecin


tel. (91) 433-37-30 / fax.


Sygnatura: Km 3179/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Łaniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Milczańska 29/6, 70-107 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
uwaga: w treści księgi wieczystej numer XXXX/XXXXXXXX/X lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy nr 6; łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi zgodnie z księgą 121,87m2, gdzie powierzchnia lokalu wynosi 104,23m2 a piwnicy 17,64m2;zgodnie natomiast z wypisem kartoteki lokali powierzchnia piwnicy wynosi 17,54m2, natomiast łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym 121,77m2;
zgodnie z treścią księgi wieczystej lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy nr 6, natomiast w rzeczywistości lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego-piwnicy nr 6

nieruchomość stanowi własność:
Genowefa Muschiol w udziale 550/1000; Grażyna Elżbieta Kwiatkowska w udziale 300/1000; Żaneta Magdalena Kwiatkowska w udziale 75/1000; Maciej Kwiatkowski w udziale 75/1000


Suma oszacowania wynosi 280 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 14401143 0000 0000 1606 1204.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:01 do godz. 00:02 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mieszczącym się pod adresem: Pl. Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin.


Oglądanie nieruchomości wyłącznie po uzgodnieniu terminu z komornikiem.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marcin ŁaniewskiHistoryczne ceny

Image things

Szczecin, Prawobrzeże

291 075 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 291 075 zł
  • 291 075 za m2
Image things

Szczecin, Skolwin

188 250 zł | Mieszkanie | 85,65 m2

  • cena: 188 250 zł
  • 2 198 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

218 700 zł | Mieszkanie | 58,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 218 700 zł
  • 3 771 za m2