Opatów , Świętokrzyskie

Mieszkanie | 90 750 zł | 45,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Kancelaria Komornicza w Opatowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-09-2019 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Opatowie z siedzibą przy Pl. Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów, pokój sala nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja:


- spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Kopernika 5a/26, 27-500 Opatów, dla którego Sąd Rejonowy w Opatowie prowadzi zbiór o oznaczeniu I Ns 701/11.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu na Podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Opatowie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie I Ns 701/11 położonego w Opatowie ul. Kopernika 5a m 26, brak księgi wieczystej. Lokal nr 26 usytuowany jest na parterze w budynku - budynek pięciokondygnacyjny Nr 5a, ul. Kopernika, 27-500 Opatów. Budynek wyposażony jest w: centralne ogrzewanie, wodociąg zasilany z sieci miejskiej, kanalizację sanitarną, gaz ziemny, energię elektryczną, telewizję kablową. Lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 45,20m2. Funkcjonalność lokalu – korzystna, niewielka powierzchnia użytkowa, pokoje o niezbyt znaczącej różnicy w wielkościach. Otwory okienne ogólnie usytuowane korzystnie – mniejszy pokój, kuchnia od strony północnej, większy pokój wraz z loggią od strony południowej. W przedpokoju dwie wnęki na szafy do zabudowy. Powierzchnie:1. Pokój – 16,73m2 2. Pokój – 10,62m2 3. Kuchnia – 7,09m2 4. Łazienka – 3,69m2 5. Przedpokój – 7,07m2. Właściciel ma prawo korzystania z piwnicy o powierzchni 3,04m2. Eksploatacja i utrzymanie lokalu – poniżej przeciętnej. Brak działań odtwarzających praktycznie od czasu realizacji budynku.

Suma oszacowania wynosi 121 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 76249000050000450099056477.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Jeziory , Świętokrzyskie

166 369 zł | 220,00 m2

  • cena: 166 369 zł
  • 756 za m2
Image things

Imielno , Świętokrzyskie

155 867 zł | 1,00 m2

  • cena: 155 867 zł
  • 155 867 za m2
Image things

Masłów , Świętokrzyskie

475 992 zł | 1,00 m2

  • cena: 475 992 zł
  • 475 992 za m2