Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

Mieszkanie | 71 333 zł | 3 pokoje | 58,90 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim


Rafał Fronczek


Kancelaria Komornicza, Wardyńskiego 15b, Ostrowiec Świętokrzyski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel. 412635225 / fax. 412631298


Sygnatura: KM 1373/12OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Słoneczne 9/74, 27-400 Ostrowiec Św., dla którego SĄD REJONOWY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00051778/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 74 położony na piątej kondygnacji budynku nr 9 usytuowanym w Ostrowcu Św. os. Słonecznym oraz związany z własnością lokalu udział w częściach wspólnych w/w budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytkowania właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności działki gruntu nr ewid. 94/73.
Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 58,90 m2.


Suma oszacowania wynosi 107 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 45 1020 2674 0000 2302 0003 2623.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyRafał FronczekImage things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

50 823 zł | Kawalerka | 33,78 m2 | Parter

  • cena: 50 823 zł
  • 1 505 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

141 000 zł | 3 pokoje | 52,86 m2 | 4 piętro

  • cena: 141 000 zł
  • 2 667 za m2
  • cena: 1 251 000 zł
  • 1 809 za m2