Warszawa , Targówek

Lokal użytkowy | 409 581 zł | 143,99 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 409 581 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 143,99 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 2 845 zł
 • Ulica: Topazowa 26
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 41 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 38289X89672841
 • Termin wpłaty wadium: 2019-10-18 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości sprzeda prawo odrębnej własności lokalu niemieszkalnego stanowiącego biuro o powierzchni użytkowej 143,99 m2, położonego w Warszawie przy ul. Topazowej 26, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW XXXX/XXXXXXXX/X wraz z udziałem wynoszącym 14399/2436828 części zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicach Lewinowskiej 44, 44A, 44B i 44C i ulicy Topazowej 26 w m.st. Warszawie, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 140 o obszarze 15.450,00 m2 w obrębie
ewidencyjnym 4-09-17, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr
XXXX/XXXXXXXX/X.


1. Przedmiotem przetargu jest:

a) prawo odrębnej własności lokalu niemieszkalnego stanowiącego biuro o powierzchni użytkowej 143,99 m2, położonego w Warszawie przy ul.
Topazowej 26, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr
KW XXXX/XXXXXXXX/X za cenę nie niższą niż 406.000,00 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy złotych),

b) udział wynoszący 14399/2436828 części zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicach Lewinowskiej 44, 44A, 44B i 44C i ulicy Topazowej
26 w m.st. Warszawie, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 140 o obszarze 15.450,00 m2 w obrębie
ewidencyjnym 4-09-17, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr
XXXX/XXXXXXXX/X za cenę nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),

c) ruchomości, stanowiące wyposażenie lokalu przy ul. Topazowej 26 w Warszawie, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do niniejszych warunków przetargu, stanowiącym integralną część warunków przetargu za cenę nie niższą niż 2.581,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych).2. Łączna cena wywoławcza składników majątkowych wynosi 409.581,00 zł brutto.2.Wymagane wadium w wysokości 41.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.3.Pisemne oferty należy składać do dnia 18 października 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział
Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.4.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 października 2019 r. o godzinie 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m.
st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 119.


5.Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Woźnicki Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha
8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX 460/19 w Czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w
Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Image things

Warszawa , Ursynów

522 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 69,21 m2 | 1 piętro

 • cena: 522 750 zł
 • 7 553 za m2
Image things

Warszawa , Włochy

13 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 13 000 zł
 • 13 000 za m2
Image things

Warszawa , Śródmieście

238 000 zł | 22,02 m2

 • cena: 238 000 zł
 • 10 808 za m2