Żary , Lubuskie

Mieszkanie | 26 250 zł | 2 pokoje | 30,40 m2

- 75 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 26 250 zł
 • Miasto: Żary
 • Powierzchnia: 30,40 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 863 zł
 • Ulica: Niepodległości 11
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 625 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 37816X88565075
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-09 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Żary ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą części ułamkowych gruntów przynależnych do budynków

Lokal mieszkalny nr 6, położony na poddaszu, składający się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 30,40m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze( komórka nr 29 na rzucie) o pow. 4,80m2 w budynku gospodarczym. Lokal charakteryzuje się złym stanem technicznym i niskim standardem wykończenia - do generalnego remontu, Układ funkcjonalny zły 26.250,00 zł, - istnieją pomieszczenia przechodnie Występują - zagrzybienie i zawilgocenie pomieszczeń, oraz zalania, pęknięcia, a także zarysowania ścian i sufitów Nieruchomość
20.256,75 zł - znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania lokal przestrzennego. Dla powyższego terenu
5.993,25 zł - zostały wydane następujące decyzje 0 warunkach zabudowy:
udział - nr 159/2010 z 28.09.2010r na budowę garażu
gruncie. blaszanego - nr 82/2012 z 05.06.2012r na budowę garażu wolnostojącego, - nr 31/2015 z 14.04.2015r na zmianę sposobu użytkowania części korytarza na cele mieszkalne oraz wybicie otworów okiennych w ścianie zewnętrznej budynku i montaż okien połaciowych. Rok budowy budynku – lata 1920-1940.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 05 czerwca 2019 r. Drugi przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10°8 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach. Wadium wniesione w walucie polskiej w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żarach: PKO BP 34 1020 5402 0000 0302 0313 9094 do dnia 09 sierpnia 2019r. W przypadku dokonania płatności w formie przelewu bankowego, wpłata winna nastąpić odpowiednio wcześniej, aby została ujawniona na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 09 sierpnia 2019 r.

Image things

Żary , Lubuskie

69 750 zł | 2 pokoje | 53,80 m2 | 1 piętro

 • cena: 69 750 zł
 • 1 296 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

154 000 zł | 2 pokoje | 43,90 m2 | 3 piętro

 • cena: 154 000 zł
 • 3 508 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

30 000 zł | 20,70 m2

 • cena: 30 000 zł
 • 1 449 za m2