Żary , Lubuskie

Mieszkanie | 60 000 zł | 2 pokoje | 41,60 m2 | Parter

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 60 000 zł
 • Miasto: Żary
 • Powierzchnia: 41,60 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 442 zł
 • Ulica: Komuny Paryskiej 2
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 37813X88558049
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-09 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Żary ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą części ułamkowych gruntów przynależnych do budynków

Lokal mieszkalny nr 1, położony na parterze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 41,60m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 60.000,00 zł, 4,20m2 w budynku gospodarczym. Lokal charakteryzuje się niskim stanem technicznym w tym: i niskim standardem wykończenia, do generalnego remontu. Układ funkcjonalny zły
- istnieją pomieszczenia przechodnie. 25.146,00 zł - Paryskiej 2
Występują - zagrzybienie i zawilgocenie lokal
pomieszczeń, oraz zalania, pęknięcia, a także obręb 6
zarysowania, ścian i sufitów. Nieruchomość
34.854,00 zł - znajduje się na obszarze objętym Miejscowym udział planem zagospodarowania przestrzennego - terenów przy ul. Leśnej i Komuny Paryskiei w gruncie. Żarach przyjętego Uchwałą Nr XIX/116/08 Rady Miejskiej w Żarach z dn. 12 czerwca 2008r (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 86, poz. 1338 z dn. 07.08.2009r), w granicach terenu oznaczonego symbolem MN1 - Zabudowa jednorodzinna. Rok budowy budynku 1910

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 05 czerwca 2019 r. Drugi przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10°8 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach. Wadium wniesione w walucie polskiej w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żarach: PKO BP 34 1020 5402 0000 0302 0313 9094 do dnia 09 sierpnia 2019r. W przypadku dokonania płatności w formie przelewu bankowego, wpłata winna nastąpić odpowiednio wcześniej, aby została ujawniona na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 09 sierpnia 2019 r.

Image things

Żary , Lubuskie

287 000 zł | 136,20 m2

 • cena: 287 000 zł
 • 2 107 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

111 750 zł | 65,66 m2

 • cena: 111 750 zł
 • 1 702 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

154 000 zł | 2 pokoje | 43,90 m2 | 3 piętro

 • cena: 154 000 zł
 • 3 508 za m2