Gorzów Wielkopolski, Lubuskie

Lokal użytkowy | 15 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.

Syndyk masy upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej -
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - boks nr 22, położony w Gorzowie Wlkp., przy ul. Hawelańskiej 4 wraz z udziałem 455/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1935 oraz współwłasności części wspólnych budynku, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr GW1G/00084902/9.
Cena wywoławcza: 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Termin przetargu: 27.08.2019 r. godz. 12:45
Miejsce przetargu: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. - sala 202.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem.
Szczegółowe informacje uzyskać można u syndyka pod numerem telefonu: +48 509 309 989 lub drogą poczty elektronicznej [email protected]
Operat szacunkowy i regulamin przetargu dostępne są również w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Rejestrowa i Upadłościowo-Układowa, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 114, tel. 95 7256834.
33933390

Image things

Gorzów Wielkopolski , Śląskie

79 200 zł | 3 pokoje | 46,97 m2 | 8 piętro

  • cena: 79 200 zł
  • 1 686 za m2
  • cena: 15 000 zł
  • 15 000 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

103 125 zł | 1,00 m2

  • cena: 103 125 zł
  • 103 125 za m2