Zielona Góra, Lubuskie

Mieszkanie | 229 200 zł | 63,10 m2

- 24 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 229 200 zł
 • Miasto: Zielona Góra
 • Powierzchnia: 63,10 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 3 632 zł
 • Ulica: Bułgarska 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 37688X88265299
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-19 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłośc, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w drodze przetargu następujące składniki nieruchome wchodzące w skład masy upadłości:

. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Zielonej Górze przy ul. Bułgarskiej 3/8, o powierzchni 63,10 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer ZG1E/00091771/5,

za ceną nie niższą niż cena oszacowania, tj. 229.200,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych).Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 osobiście lub drogą pocztową. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka mieszczącym się we Wrocławiu (51-608) przy ul. Ludomira Różyckiego 1C lok. 105, tel. 600 459 949, w godz. 9:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl

Image things

Zielona Góra , Lubuskie

154 500 zł | 3 pokoje | 57,00 m2 | 3 piętro

 • cena: 154 500 zł
 • 2 711 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

24 000 zł | 12,10 m2

 • cena: 24 000 zł
 • 1 983 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

97 643 zł | 38,00 m2 | 3 piętro

 • cena: 97 643 zł
 • 2 570 za m2