Chlebowo , Lubuskie

Dom | 68 100 zł | 58,58 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim


Robert Hański


Kancelaria Komornicza, ul.Matejki 1, 66-600 Krosno Odrzańskie


tel. 683835136 / fax. 683830700


Sygnatura: Km 1053/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy , 66-600 Krosno Odrzańskie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy , 66-620 Chlebowo, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG2K/00009726/7.
Opis nieruchomości:
Dom mieszkalny o pow. użytkowej 58,58 m2., budynek gospodarczy o pow. zabudowy 45,00 m2, budynek gospodarczy o pow. zabudowy 44,90 m2, budynek gospodarczy o pow. zabudowy 43,20m2, wiata o pow. zabudowy 52,30m2 położone na działce nr 778/7 o pow. 0,1392 ha we wsi Chlebowo 167 gm. Gubin


Suma oszacowania wynosi 90 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 100,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim mieszczącym się pod adresem: , 66-600 Krosno Odrzańskie.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Robert HańskiImage things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

340 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 340 000 zł
  • 340 000 za m2
Image things

Gubin , Lubuskie

45 000 zł | Kawalerka | 28,30 m2

  • cena: 45 000 zł
  • 1 590 za m2
Image things

Międzyrzecz , Lubuskie

150 000 zł | 2 pokoje | 43,24 m2

  • cena: 150 000 zł
  • 3 469 za m2