Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

Dom | 419 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim


Marek Onyszkiewicz


Kancelaria Komornicza, Garbary 6, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wlkp.


tel. 957364477 / fax. 957364477


Sygnatura: Km 1106/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2019 o godz. 14:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Skrajna 8/-, 66-400 Gorzów Wielkopolski, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00080502/7.


Suma oszacowania wynosi 839 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 419 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 76 10901900 0000 0001 1272 8831.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marek OnyszkiewiczImage things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

85 000 zł | 2 pokoje | 42,97 m2

  • cena: 85 000 zł
  • 1 978 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

409 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 409 400 zł
  • 409 400 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

326 554 zł | 1,00 m2

  • cena: 326 554 zł
  • 326 554 za m2