Gubin , Lubuskie

Dom | 93 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim


Robert Hański


Kancelaria Komornicza, ul.Matejki 1, 66-600 Krosno Odrzańskie


tel. 683835136 / fax. 683830700


Sygnatura: Km 1950/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy , 66-600 Krosno Odrzańskie, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy , 66-620 GUBIN, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG2K/00000652/4.


Suma oszacowania wynosi 125 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim mieszczącym się pod adresem: , 66-600 Krosno Odrzańskie.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Robert HańskiImage things

Gubin , Lubuskie

609 100 zł | 5 001,78 m2

  • cena: 609 100 zł
  • 122 za m2
Image things

Gubin , Lubuskie

510 000 zł | 4 368,79 m2

  • cena: 510 000 zł
  • 117 za m2
Image things

Gubin , Lubuskie

555 800 zł | 4 527,76 m2

  • cena: 555 800 zł
  • 123 za m2