Stare Kurowo, lubuskie

Dom | 39 133 zł | Dom | 97,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-10-2019 r o godz. 10:30, w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: Głęboczek 2, 66-540 Stare Kurowo, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.Przedmiotem licytacji jest działka nr 161/3 o pow.0,1300 ha (całość B), położona Głęboczek 2, której zabudowę stanowi jednorodzinny budynek mieszkalny w budowie (pow. zabudowy 97,00 m²) oraz budynek gospodarczy (pow. zabudowy 94,00 m²). Budynek mieszkalny w budowie jest wolnostojący, niepodpiwniczony z rozpoczętą budową parteru. (Wykonane zostały: fundamenty, wylewki betonowe pod posadzki, wylewka pod przyszły taras oraz częściowo ściany parteru do wysokości 2,45 m- ściany murowane z porothermu grubości 24 cm). Budynek gospodarczy jest wolnostojący, parterowy z poddaszem składowym, niepodpiwniczony, o szachulcowej konstrukcji budowy. Nieruchomość położona jest w północno- wschodniej części wsi, w sąsiedztwie mocno rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz w otoczeniu terenów niezabudowanych i rolnych. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. Kształt działki jest korzystny, konfiguracja powierzchni płaska, działka nie jest zagospodarowana.

SUMA OSZACOWANIA WYNOSI: 58 700,00 zł CENA WYWOŁANIA WYNOSI: 39 133,33 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 870,00 zł -najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie 54 10201967 0000 8202 0052 4454 lub w kasie kancelarii. Rękojmia może być też złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ww. terminie w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich I Wydział Cywilny ul. Rynek 2-3, pod sygn. akt ICo 445/16. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz.626 art.2 pkt 3)od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.

Image things

Zielona Góra, lubuskie

2 631 750 zł | 799,03 m2

  • cena: 2 631 750 zł
  • 3 294 za m2
Image things

Cybinka, lubuskie

230 300 zł | 71,45 m2

  • cena: 230 300 zł
  • 3 223 za m2
Image things

Żary, lubuskie

22 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 17,50 m2

  • cena: 22 500 zł
  • 1 286 za m2