Rzeszów , Biała

Dom | 197 000 zł | Dom | 82,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek Kancelaria Komornicza nr IV
w Rzeszowie , ul. Słowackiego 24 pok. 35 na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu
1 października 2019 r. o godz. 09:00 sala nr 19 w Sądu Rejonowego w Rzeszowie odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: oznaczonej jako:
1) nieruchomość lokalowa opisana jako lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy
ul. Sikorskiego 334 w Rzeszowie, w obr. 224 Biała II o łącznej powierzchni użytkowej 82,30 m2 wraz
z pomieszczeniami przynależnymi, inwentarskim o powierzchni 16,60 m2, trzema pomieszczeniami gospodarczymi
o powierzchni 39,00 m2 oraz wiatą gospodarczą o powierzchni 16,80 m2 , łącznie z udziałem wynoszącym
1547/3117 części w prawie własności działki o nr 629/12 ( poprzednio nr 629/7 ) o powierzchni 0,0731 ha
oraz częściach wspólnych budynku .
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 295.500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 197.000,00 zł.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr XXXX/XXXXXXXX/X, która prowadzona jest w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
w wysokości odpowiednio do nieruchomości opisanej w pkt 1) 29.550,00 zł , do nieruchomości opisanej w pkt 2) 7.620,00 zł oraz do nieruchomości opisanej w pkt 3) 3.490,00 zł , w gotówce na rachunek Komornika Sądowego:
45 2030 0045 1110 0000 0395 1560 BGŻ S.A. lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35
(tel. 17 850 84 15). Informacja o licytacji znajduje się na stronie http://komornik-rzeszow.pl/
i http://www.licytacje.komornik.pl/.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn

Image things

Rzeszów , Podkarpackie

483 650 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 483 650 zł
  • 483 650 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

216 758 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 56,00 m2 | 4 piętro

  • cena: 216 758 zł
  • 3 871 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

181 402 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,00 m2 | Parter

  • cena: 181 402 zł
  • 4 774 za m2