Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 148 000 zł | 35,30 m2

- 27 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 49/32 o powierzchni 35,30, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta - za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 148.000,00 zł ( sto czterdzieści osiem tysięcy złotych), przy czym:
- nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, a cena sprzedaży zostanie uiszczona w całości na rachunek, masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży,
- o zamiarze sprzedaży i jej warunkach syndyk ogłosi w dzienniku o zasięgu lokalnym, w Internecie oraz powiadomi potencjalnych nabywców.
Wszelkie informacje udzielane są w biurze syndyka ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz; (7.00-14.00) tel. 661-511-181; e-mail:[email protected]
Oferty z ceną należy składać w terminie do 23.08.2019 r. na w/w adres wraz z wpłatą wadium w wysokości 14 800 zł na rachunek bankowy syndyka w Alior Banku numer: 45 2490 0005 0000 4004 8801 1372.

Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

365 000 zł | 72,60 m2

  • cena: 365 000 zł
  • 5 028 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

210 000 zł | 2 pokoje | 42,01 m2

  • cena: 210 000 zł
  • 4 999 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

162 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 162 750 zł
  • 162 750 za m2