Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 148 000 zł | Mieszkanie | 35,30 m2

- 29 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 49/32 o powierzchni 35,30, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta - za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 148.000,00 zł ( sto czterdzieści osiem tysięcy złotych), przy czym:
- nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, a cena sprzedaży zostanie uiszczona w całości na rachunek, masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży,
- o zamiarze sprzedaży i jej warunkach syndyk ogłosi w dzienniku o zasięgu lokalnym, w Internecie oraz powiadomi potencjalnych nabywców.
Wszelkie informacje udzielane są w biurze syndyka ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz; (7.00-14.00) tel. 661-511-181; e-mail:[email protected]
Oferty z ceną należy składać w terminie do 23.08.2019 r. na w/w adres wraz z wpłatą wadium w wysokości 14 800 zł na rachunek bankowy syndyka w Alior Banku numer: 45 2490 0005 0000 4004 8801 1372.

Historyczne ceny

Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

146 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,40 m2 | 1 piętro

  • cena: 146 250 zł
  • 3 449 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

92 768 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 60,87 m2 | 2 piętro

  • cena: 92 768 zł
  • 1 524 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

778 500 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 778 500 zł
  • 778 500 za m2