Łowicz , Łódzkie

Garaż | 19 810 zł | 17,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 19 810 zł
 • Miasto: Łowicz
 • Powierzchnia: 17,00 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 1 165 zł
 • Ulica: Reymonta
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 437 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 37267X87279317
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-29 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE
Zarząd Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łowiczu ogłasza dla pełnoletnich osób fizycznych nieograniczony przetarg ofertowy
na ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do budynku garażowego:

2.garaż nr 11 na osiedlu Reymonta o pow. użytk. 17,00 m2
Cena wywoławcza wynosi - 19.810,00 zł + 23% VAT
Wadium - 2.436.63 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu na konto SpółdzielniBANK PEKAO S.A. oddział Łowicz 03 1240 1819 1111 0000 1088 5112,w terminie do dnia 29 lipca 2019 r. do godziny 11.00.

Oferty przetargowe w zamkniętych kopertach z napisem, „Przetarg na budynek garażowy”, wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w Sekretariacie
Sp-ni (pokój nr 6) w terminie do dnia 29.07.2019 r. do godziny 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu29 lipca 2019 roku o godz. 12.00w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej. Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd, powinna uiścić zaoferowaną kwotę w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma na podane konto.

Minimalną ceną sprzedaży budynku garażowego + VAT stanowi kwota wynikająca z operatu szacunkowego.

Lokale można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 - 14.00.
Operaty szacunkowe są do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 12).

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wyremontowania mieszkania, budynku garażowego we własnym zakresie i na własny koszt. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności lokali ponosi osoba, na którą ustanowione zostanie spółdzielcze własnościowe prawo do lokali.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni (pok. nr 12) lub telefonicznie pod numerem:46 837 65 10 wew. 15.

Image things

Zgierz , Łódzkie

228 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 228 750 zł
 • 228 750 za m2
Image things

Bełchatów , Łódzkie

84 000 zł | Kawalerka | 35,56 m2 | 3 piętro

 • cena: 84 000 zł
 • 2 362 za m2
Image things

Łódź , Polesie

10 530 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 10 530 000 zł
 • 10 530 000 za m2