Połczyn-Zdrój , Zachodniopomorskie

Dom | 462 000 zł | 335,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-08-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Powstańców Warszawskich 11, 78-320 Połczyn Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO2B/00011078/9 i KO2B/00022396/4.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 4/5 dla której prowadzona jest księga wieczysta KO2B/00011078/9 o pow.0,0806 ha i działka gruntu nr 4/22 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KO2B/00022396/4. Na przedmiotowych działkach posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter,piętro) o łącznej pow. użytkowej 335,6 m2, powierzchni zabudowy 215 m2. Nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, wod-kan, gaz, c.o. piec gazowy w piwnicy + zasobnik na c.w.u.

Suma oszacowania wynosi 616 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 462 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 35203000451110000002746030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Szczecin , Skolwin

37 333 zł | 2 pokoje | 51,36 m2 | Parter

  • cena: 37 333 zł
  • 727 za m2
Image things

Świnoujście , Zachodniopomorskie

148 601 zł | 2 pokoje | 51,70 m2

  • cena: 148 601 zł
  • 2 874 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

227 775 zł | 2 pokoje | 67,25 m2

  • cena: 227 775 zł
  • 3 387 za m2