Nowa Wioska , Lubuskie

Dom | 18 295 zł | 57,44 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie


Maciej Przybylski


Kancelaria Komornicza, Chopina 28/5, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn


tel. 552792579 / fax. 552792579


Sygnatura: KM 967/12


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Maciej Przybylski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-08-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy 10/5,Nowa Wioska, 82-522 Gardeja, dla której SĄD REJONOWY KWIDZYN V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1I/00033047/6.
Opis nieruchomości:
Działka nr 8/13 o powierzchni 85 m kw. zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 57,44 m kw. Działka nr 8/35 o powierzchni 87 m kw. zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 14,5 m kw. i działka gruntowa nr 8/22 o powierzchni 0,0144 ha niezabudowana i nieuprawiana


Suma oszacowania wynosi 24 393,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 294,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 439,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 75 1020 1778 0000 2902 0032 0820.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Maciej PrzybylskiImage things

Sulęcin , Lubuskie

42 000 zł | 177,90 m2

  • cena: 42 000 zł
  • 236 za m2
Image things

Nowa Sól , Lubuskie

144 133 zł | 1,00 m2

  • cena: 144 133 zł
  • 144 133 za m2
Image things

Wschowa , Lubuskie

51 711 zł | 40,68 m2 | 1 piętro

  • cena: 51 711 zł
  • 1 271 za m2