Ochodza , Małopolskie

Dom | 365 250 zł | 129,81 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza nr I w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 sierpnia 2019r. o godz 12:30 w sali nr 32 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w miejscowości Ochodza, gm. Skawina, składającej się z działki ewidencyjnej nr 228/3 o powierzchni 0,1754 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 201 o powierzchni 129,81 m2 (budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej z lat 90-tych XX wieku, 2-kondygnacyjny - parter i użytkowe poddasze, dwa tarasy - od strony wejścia oraz od ogródka) i pozostałymi składnikami terenu, posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR3I/00003542/4.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 487.000,00 - zł


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 365.250,00 - zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 48.700,00 - zł


Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice

i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.


Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.


Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Image things

Ochodza , Małopolskie

234 000 zł | 197,04 m2

  • cena: 234 000 zł
  • 1 188 za m2