Złota , Małopolskie

Dom | 181 864 zł | 93,69 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Maksymilian Sterkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzesku z siedzibą przy Kościuszki 20, 32-800 Brzesko, pokój 217, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy , 32-859 Złota, dla której SĄD REJONOWY BRZESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1B/00086970/5.
Opis nieruchomości:
Działka ew. nr 411/6 posiada powierzchnię 861 m2. Kształt działki regularny dł. 34 m i szer. 25 m . Teren płaski. Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektryczna, gazowa i wodociągowa. Działka posiada dojazd służebny drogą utwardzoną do drogi publicznej asfaltowej / dz. ew. nr 400 / . Zabudowę stanowi budynek mieszkalny z garażem w bryle budynku, cz. podpiwniczony /pow. piwnicy 19,26 m2/ z wykonanymi fundamentami, ścianami zewnętrznymi, stropem, schodami żelbetowymi do piwnicy i na poddasze, kominami, ściankami działowymi, konstrukcją dachową, pokryciem dachówką ceramiczną, założoną membraną dachową paroprzepuszczalną, zamontowanymi oknami dachowymi oraz izolacją. Budynek posiada tynki wewnętrzne, częściowo wykonane instalacje wewnętrzne oraz ogrzewanie podłogowe. Za dokumentacją techniczną skład pomieszczeń : parter - wiatrołap, garderoba, kuchnia, hall, łazienka, kuchnia, salon, kotłownia, sypialnia, garaż, pow. 93,69 m2, poddasze - komunikacja, łazienka, 4 sypialnie – pow. 80,76 m2. Powierzchnia piwnicy, garaż oraz kotłownie na parterze ujęto jako powierzchnię dodatkową co daje powierzchnię użytkową 174,45 – 20,04 - 6,23 = 148,18 m2. Obciążenia nieruchomości wpisane w księdze wieczystej zostaną wykreślone na wniosek i koszt nabywcy. Nieruchomość obciążona hipotekami.

Suma oszacowania wynosi 242 485,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181 863,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 248,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 48 1020 4984 0000 4902 0003 3381.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Brzesku mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 20, Brzesko, 32-800 Brzesko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Niedomice , Małopolskie

95 378 zł | 2 pokoje | | Parter

  • cena: 95 378 zł
Image things

Ochodza , Małopolskie

234 000 zł | 197,04 m2

  • cena: 234 000 zł
  • 1 188 za m2
Image things

Grabno , Małopolskie

99 871 zł | 2 pokoje | 51,07 m2 | 1 piętro

  • cena: 99 871 zł
  • 1 956 za m2