Słupsk , Pomorskie

Mieszkanie | 88 500 zł | Kawalerka | 43,00 m2 | 2 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Słupsku


Andrzej Śniegocki


Kancelaria Komornicza, Henryka Pobożnego 19 19, Słupsk, 76-200 Słupsk


tel. 598414181 728782467 / fax. 59 8414181


Sygnatura: Km 2066/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Andrzej Śniegocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Morcinka 22/16, 76-200 Słupsk, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00089558/2.
Opis nieruchomości:
licytacja:
- stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki z w.c., o powierzchni użytkowej 40,00 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w powierzchni 3,00 m2 i z udziałem 246/10000 części w prawie własności działek gruntu nr 312/16, 312/18 o łącznej powierzchni 1.758 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny obejmujący przedmiotowy lokal a także z udziałem 246/10000 w częściach wspólnych tego budynku ,
położonego: 76-200 Słupsk, Morcinka 22/16,
dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00089558/2


Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank Oddział Słupsk 62150016921216900597910000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Andrzej ŚniegockiImage things

Słupsk , Pomorskie

115 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 115 000 zł
  • 115 000 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

90 790 zł | 2 pokoje | 48,26 m2 | Parter

  • cena: 90 790 zł
  • 1 881 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

1 150 000 zł | 1 587,00 m2

  • cena: 1 150 000 zł
  • 725 za m2