Siecieborzyce , Lubuskie

Mieszkanie | 56 400 zł | 3 pokoje | 60,20 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu


Izabela Todorowska-Paterek


Kancelaria Komornicza, Odrodzenia 8, Szprotawa, 67-300 Szprotawa


tel. 683762734 / fax. 683760983


Sygnatura: Km 305/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu z siedzibą przy Szprotawska 3, 68-100 Żagań, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Siecieborzyce 22B/11, 67-320 Małomice, dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/00040481/5.


Suma oszacowania wynosi 75 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I Oddział w Szprotawie 53 1020 5460 0000 5302 0005 9261.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Izabela Todorowska-PaterekImage things

Wschowa , Lubuskie

150 530 zł | 122,54 m2

  • cena: 150 530 zł
  • 1 228 za m2
Image things

Nowa Sól , Lubuskie

103 568 zł | 2 pokoje | 76,60 m2 | 1 piętro

  • cena: 103 568 zł
  • 1 352 za m2
Image things

Lubiatów , Lubuskie

24 825 zł | 1,00 m2

  • cena: 24 825 zł
  • 24 825 za m2