Czarna Woda , Pomorskie

Mieszkanie | 66 667 zł | 4 pokoje | 104,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim


Mariusz Pepliński


Kancelaria Komornicza, ul. Dmowskiego 2A, 83-200 Starogard Gdański


tel. 58 531-62-58 / fax.


Sygnatura: Km 273/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Mariusz Pepliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, pokój 25, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Dworcowa 6/2, 83-262 Czarna Woda, dla którego Sąd Rejonowy w Starogardzie Gd. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1A/00049358/6.
Opis nieruchomości:
Lokal usytuowany na parterze i poddaszu, część mieszkalna o pow. 65,90 mkw : 4 pokoje, łazienka, kuchnia ; pomieszenia przynależne o pow. 39 mkw: dwie piwnice i pom.gospodarcze.


Suma oszacowania wynosi 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 66 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Starogardzie Gdańskim 72 14401068 0000 0000 1400 1468.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mariusz PeplińskiImage things

Jodłowno , Pomorskie

57 000 zł | 80,00 m2

  • cena: 57 000 zł
  • 713 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

212 250 zł | 2 pokoje | 45,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 212 250 zł
  • 4 644 za m2
Image things

Rumia , Janowo

244 920 zł | 2 pokoje | 35,80 m2 | 1 piętro

  • cena: 244 920 zł
  • 6 841 za m2