Warszawa , Wesoła

Mieszkanie | 323 333 zł | 3 pokoje | 74,46 m2 | 1 piętro

- 39 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe


Małgorzata Pluskota


Kancelaria Komornicza, Nr XIX ul.Grochowska 304 lok.68, Warszawa, 03-840 Warszawa


tel. 22 618-03-83 / fax. 22 618-03-83


Sygnatura: Km 294/11


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Małgorzata Pluskota na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy ul.Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, pokój 49, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ul.Warszawska 55/8, 05-075 Warszawa Wesoła, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00444908/8.
Opis nieruchomości:
Lokal o powierzchni 74,46 m2 usytuowany jest na I piętrze w budynku wielomieszkaniowym czterokondygnacyjnym wzniesionym w latach 2005-2006. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju.Suma oszacowania wynosi 485 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 323 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 500,00 zł.  


Rękojmię  należy uiścić  w Kasie lub  na rachunek Kancelarii  Komornika Sądowego Małgorzaty Pluskota  w PKO BP S.A. nr 90 10201042 0000 8602 0302 9725  w taki sposób, aby wpływ rękojmi mógł być potwierdzony przy użyciu elektronicznych środków transmisji danych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być także złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Nieruchomość wolno oglądać,  zaś akta postępowania przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15a, w ciągu 2 tygodni przed licytacją.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 


Komornik Sądowy


Małgorzata PluskotaImage things

Warszawa , Praga-Północ

255 900 zł | 58,97 m2 | 42 piętro

  • cena: 255 900 zł
  • 4 339 za m2
Image things

Warszawa , Bemowo

274 725 zł | 3 pokoje | 61,54 m2 | 2 piętro

  • cena: 274 725 zł
  • 4 464 za m2
Image things

Warszawa , Praga-Północ

4 000 000 zł | 156,36 m2

  • cena: 4 000 000 zł
  • 25 582 za m2