Polany, małopolskie

Dom | 168 240 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu


Anna Kacperska


Kancelaria Komornicza, Zamkowa 14, Szydłowiec, 26-500 Szydłowiec


tel. 486176343 / fax. 486176343


Sygnatura: Km 260/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2019 o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu sala nr 1, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, odbędzie się pierwsza licytacja:- nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Polany, 26-680 Wierzbica, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działka Nr 114 o powierzchni 0,24 ha położona w miejscowości Polany – została sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytki rolne zabudowane oraz grunty orne w VI klasie bonitacji gleby. Kształt działki korzystny, w formie prostokąta. Ukształtowania płaskie. Dojazd drogą utwardzoną. Działka przeznaczona pod zabudowę siedliskową (0,1323 ha) oraz grunty rolne (0,1077 ha). Zabudowę przedmiotowej działki w części siedliskowej utworzonej na powierzchni 0,1323 ha stanowią n/w budynki i budowle: budynek mieszkalny w konstrukcji drewnianej, budynek mieszkalny w konstrukcji murowanej, budynek inwentarsko – garażowy, budynek stodoły,
ogrodzenie nieruchomości (w części działki), zbiornik na nieczystości płynne (sambo), studnia kopana (nieczynna, wyłączona z eksploatacji). Uzbrojenie działki stanowią następujące media techniczne: energia energetyczna, instalacja wodociągowa, instalację kanalizacyjną (do własnego zbiornika na ścieki). Pozostała część działki (0,1077 ha) przeznaczona jest pod uprawy gruntowe warzyw oraz niewielkie enklawy nasadzeń malin i borówki amerykańskiej. W wolnych enklawach działki rosną pojedyńcze drzewa owocowe oraz samosiejki drzew pospolitych (głównie brzozy), w różnym wieku i o różnym składzie gatunkowym. Otoczenie nieruchomości stanowią grunty rolne zabudowane budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, z funkcją uzupełniającą, o niskiej intensywności zabudowy oraz gruntu rolne.


Suma oszacowania wynosi 224 320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 240,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 432,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział Cywilny, Pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.- nieruchomości należącej do dłużnika: Ewa Ławrecka, położonej przy ,Polany, 26-680 Wierzbica, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działka Nr 176 o powierzchni 1,32 ha położona w m. Polany – została sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako pastwiska i grunty orne w IV i V klasie bonitacji gleby. Kształt działki korzystny, w formie prostokąta. Ukształtowania zróżnicowane, płaskie i lekko pagórkowate. Dojazd drogą gruntową. Aktualnie cała wyceniana nieruchomości to użytek rolny, przeznaczony pod uprawy polowe (grunty orne) oraz pastwiska trwałe. Według oświadczenia dłużniczki przedmiotowa działka użytkowana jest przez sąsiada (na zasadzie dobrowolnej umowy).


Suma oszacowania wynosi 22 260,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 695,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 226,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział Cywilny, Pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.- nieruchomości należącej do dłużnika: Ewa Ławrecka, położonej przy ,Pomorzany, 26-680 Wierzbica, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działka Nr 1691 o powierzchni 1,68 ha położona w m. Pomorzany – została sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione w V i VI klasie bonitacji gleby. Kształt działki niekorzystny, w formie wąskiego i wydłużonego prostokąta. Ukształtowania płaskie. Dojazd drogą gruntową. Aktualnie cała wyceniana nieruchomości to nieużytek zadrzewiony i zakrzewiony, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów pospolitych (olcha, wierzba, brzoza, sosna itp.), w różnym wieku i o różnym wskaźniku oceny stanu zdrowotnego roślin, trudnym do oceny i klasyfikacji, położony w dużym kompleksie innych działek o podobnym przeznaczeniu.


Suma oszacowania wynosi 8 680,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 510,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 868,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział Cywilny, Pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.- nieruchomości należącej do dłużnika: Ewa Ławrecka, położonej przy ,Pomorzany, 26-680 Wierzbica, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działka Nr 1876 o powierzchni 0,14 ha położona w m. Pomorzany – została sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako grunty zadrzewione i zakrzewione w VI klasie bonitacji gleby. Kształt działki niekorzystny, w formie wąskiego i wydłużonego prostokąta. Ukształtowania płaskie. Dojazd drogą gruntową. Aktualnie cała wyceniana nieruchomości to nieużytek zadrzewiony i zakrzewiony, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów pospolitych (olcha, wierzba itp., w różnym wieku i o różnym wskaźniku oceny stanu zdrowotnego roślin, trudnym do oceny i klasyfikacji, położony w dużym kompleksie innych działek o podobnym przeznaczeniu.


Suma oszacowania wynosi 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 540,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział Cywilny, Pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.- nieruchomości należącej do dłużnika: Ewa Ławrecka, położonej przy ,Pomorzany, 26-680 Wierzbica, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działka Nr 2007 o powierzchni 0,42 ha położona w m. Pomorzany – została sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki oraz pastwiska trwałe w VI i N klasie bonitacji gleby. Kształt działki niekorzystny, w formie wąskiego i wydłużonego prostokąta. Ukształtowania płaskie. Dojazd drogą gruntową. Aktualnie cała wyceniana nieruchomości to nieużytek zadrzewiony i zakrzewiony, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów pospolitych (olcha, wierzba itp.), w różnym wieku i o różnym wskaźniku oceny stanu zdrowotnego roślin, trudnym do oceny i klasyfikacji, położony w dużym kompleksie innych działek o podobnym przeznaczeniu.


Suma oszacowania wynosi 2 170,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 627,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 217,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział Cywilny, Pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.- nieruchomości należącej do dłużnika: Ewa Ławrecka, położonej przy ,Pomorzany, 26-680 Wierzbica, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działka Nr 2205 o powierzchni 0,07 ha położona w m. Pomorzany – została sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako grunty zadrzewione i zakrzewione w VI klasie bonitacji gleby. Kształt działki niekorzystny, w formie wąskiego i wydłużonego prostokąta. Ukształtowania płaskie. Dojazd drogą gruntową. Aktualnie cała wyceniana nieruchomości to nieużytek zadrzewiony i zakrzewiony, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów pospolitych (olcha, wierzba itp.), w różnym wieku i o różnym wskaźniku oceny stanu zdrowotnego roślin, trudnym do oceny i klasyfikacji, położony w dużym kompleksie innych działek o podobnym przeznaczeniu.


Suma oszacowania wynosi 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 270,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział Cywilny, Pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.- nieruchomości należącej do dłużnika: Ewa Ławrecka, położonej przy ,Pomorzany, 26-680 Wierzbica, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działka Nr 2300 o powierzchni 0,17 ha położona w m. Pomorzany – została sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako las i grunty zadrzewione i zakrzewione w V i VI klasie bonitacji gleby. Kształt działki niekorzystny, w formie wąskiego i wydłużonego prostokąta. Ukształtowania płaskie. Dojazd drogą gruntową. Aktualnie cała wyceniana nieruchomości to nieużytek zadrzewiony i zakrzewiony, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów pospolitych (olcha, wierzba itp.), w różnym wieku i o różnym wskaźniku oceny stanu zdrowotnego roślin, trudnym do oceny i klasyfikacji, położony w dużym kompleksie innych działek o podobnym przeznaczeniu.


Suma oszacowania wynosi 880,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 660,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział Cywilny, Pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. Oddział Szydłowiec 72124057321111000050577813.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Anna KacperskaImage things

Krynica-Zdrój, małopolskie

35 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 12,03 m2

  • cena: 35 000 zł
  • 2 909 za m2
Image things

Kraków, Prądnik Biały

785 000 zł | Dom | 250,84 m2

  • cena: 785 000 zł
  • 3 129 za m2
Image things

Nowy Sącz, małopolskie

118 000 zł | Mieszkanie | 44,10 m2

  • cena: 118 000 zł
  • 2 676 za m2