Koliszowy , Świętokrzyskie

Obiekt | 1 102 268 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium

Syndyk masy upadłości

sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 952, 953 oraz prawo własności nieruchomości gruntowej składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 951, 917, 918, 919, 920, 954, 955 położonych w miejscowości Koliszowy, gmina Ruda Maleniecka, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą oznaczona numerem KW KI1K/00032910/1.

Wartość oszacowania nieruchomości netto wynosi: 1.102.268,00zł (słownie: jeden milion sto dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem 00/100 zł)
W tym:
- Wartość gruntu netto wynosi: 186.166,00zł
- Wartość budynków, budowli i nakładów netto wynosi: 916.102,00zł

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

206 736 zł | 3 pokoje | 62,90 m2 | 3 piętro

  • cena: 206 736 zł
  • 3 287 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

141 525 zł | 68,98 m2 | 4 piętro

  • cena: 141 525 zł
  • 2 052 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

130 530 zł | 4 pokoje | 70,09 m2 | Parter

  • cena: 130 530 zł
  • 1 862 za m2