Sulechów , Lubuskie

Lokal użytkowy | 70 000 zł | 57,43 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 70 000 zł
 • Miasto: Sulechów
 • Powierzchnia: 57,43 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 219 zł
 • Ulica: Odrzańska 58c
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 36837X86272257
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-23 - Co to znaczy?

Opis

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulechowie ogłasza DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY – PISEMNY OFERTOWY, na zbycie i ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu użytkowego:

Dane lokalu:

Adres: Sulechów, ul. Odrzańska 58C/31
Powierzchnia użytkowa: 57,43 m2.

Lokal położony w budynku wielorodzinnym, składający się z pięciu pomieszczeń. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Udział w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 25/1000.

Lokal nie jest objęty umową najmu.

Cena wywoławcza: 70.000,00 złotych.

Wymagane wadium w wysokości 7.000,00 złotych.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni w zamkniętych kopertach z podaniem:

proponowanej ceny nabycia nie niższej od ceny wywoławczej,
proponowany sposób i terminu płatności,
dane kontaktowe oferenta,
na kopercie: imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta z dopiskiem „Przetarg na lokal użytkowy ul. Odrzańska 58C/31 w Sulechowie”
potwierdzenie wpłaty wadium na konto Spółdzielni.
Termin składania ofert: do dnia 23.07.2019 roku do godziny 1200

Koszty związane z ustanowieniem prawa w tym:

koszty notarialne,
podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny uzyskanej w przetargu,
koszty dokonania zmian w księdze wieczystej ponosi kupujący,
koszty opłaty skarbowej od wydanych zaświadczeń z Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego wymagalnych do podpisania umowy notarialnej ponosi kupujący
Wadium podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto podane przez oferenta w ofercie. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia do podpisania Aktu Notarialnego w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie.

Otwarcie kopert nastąpi w terminie do dnia 16.08.2019 roku.

 • cena: 334 307 zł
Image things

Kargowa , Lubuskie

302 427 zł | 203,00 m2

 • cena: 302 427 zł
 • 1 490 za m2
Image things

Gubin , Lubuskie

510 000 zł | 4 368,79 m2

 • cena: 510 000 zł
 • 117 za m2