Słone , Pomorskie

Mieszkanie | 20 000 zł | Kawalerka | 18,17 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 20 000 zł
 • Miasto: Słone
 • Powierzchnia: 18,17 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 101 zł
 • Ulica: Główna 44
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 36834X86265231
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-02 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszalnego nr 7, położonego w budynku mieszkalnym, w zabudowie wolnostojącej, na drugim piętrze, składającego się z pokoju z aneksem kuchennym o pow. 18,17 m2 wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 5,64%, przy ul. Głównej 44, w obrębie Słone, Gmina Kudowa-Zdrój, działka numer 644 Am-10 o pow. 207 m2, księga wieczysta nr SW1K/00039107/1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, ogrzewanie – piec kaflowy. Okna drewniane do wymiany, podłoga z desek drewnianych malowana farbą olejną. Lokal do kapitalnego remontu, nie posiada łazienki, wc wspólne znajduje się na półpiętrze.

CENA WYWOŁAWCZA 20 000,00 zł

w tym cena lokalu 19 074,00 zł, cena udziału w prawie własności 926,00 zł

Przetarg odbędzie się 08.08.2019 r. o godz. 10.00 pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do 02.08.2019 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.
Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę ustala się nie później niż 20.08.2019 r.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

Image things

Połchowo , Pomorskie

135 750 zł | 61,74 m2

 • cena: 135 750 zł
 • 2 199 za m2
Image things

Sztum , Pomorskie

525 000 zł | 364,40 m2

 • cena: 525 000 zł
 • 1 441 za m2
Image things

Władysławowo , Pomorskie

77 250 zł | 67,98 m2

 • cena: 77 250 zł
 • 1 136 za m2