Bukowo , Zachodniopomorskie

Obiekt | 693 705 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Likwidator Descendent sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000237718, ogłasza pisemny, ofertowy i nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. łącznej 28.218 m2, stanowiącej działki ewidencyjne nr 8/5 i 8/6, położonej w Bukowie (gmina Wilków, powiat namysłowski), KW nr OP1U/00048591/7;
•Organizator Przetargu: Descendent sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie;
•Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi: 693.705,00 zł powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 %.
•Oględziny nieruchomości: po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną: 512-154-032, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: [email protected];
•Termin składania ofert: do dnia 29.07.2019 r.;
•Sposób składania ofert, wymagania co do ofert oraz zasady dotyczące przetargu zawarte zostały w Regulaminie, którego treść można uzyskać po uprzednim kontakcie telefonicznym: 512-154-032, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem [email protected];
•Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30.07.2019 r. w Krakowie przy ulicy ul. Kornela Makuszyńskiego 4;
•Organizatorowi Przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

  • cena: 258 075 zł
Image things

Wałcz , Zachodniopomorskie

66 225 zł | 1,00 m2

  • cena: 66 225 zł
  • 66 225 za m2
  • cena: 227 993 zł