Krosno Odrzańskie , Lubuskie

Mieszkanie | 54 000 zł | 2 pokoje | 40,80 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim


Magdalena Ratiuk


Kancelaria Komornicza, Poznańska 9, Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie


tel. 068 359 05 25 / fax. 068 359 05 25


Sygnatura: Km 1431/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie, pokój 111, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul.Poznańska 43B/4, 66-600 Krosno Odrzańskie, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/00022845/7.


Suma oszacowania wynosi 72 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. w Zielonej Górze 05 1020 5402 0000 0002 0222 6702.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim mieszczącym się pod adresem: Piastów 10 L, Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Magdalena RatiukImage things

Zielona Góra , Lubuskie

272 550 zł | 110,00 m2

  • cena: 272 550 zł
  • 2 478 za m2
Image things

Stary Kisielin , Nowe Miasto

204 200 zł | 1,00 m2

  • cena: 204 200 zł
  • 204 200 za m2
Image things

Lubsko , Lubuskie

49 000 zł | Kawalerka | 33,53 m2

  • cena: 49 000 zł
  • 1 461 za m2