Gdynia , Pomorskie

Mieszkanie | 190 500 zł | 3 pokoje | 54,78 m2 | Parter

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gdyni


Krzysztof Mówiński


Kancelaria Komornicza, ul. Świętojańska 55, 81-391 Gdynia


tel. 58 6615187 / fax.


Sygnatura: KM 323/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztof Mówiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 229, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Boisko 1 B/1, 81-183 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00098049/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest mieszkanie położone na parterze składające się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o powierzchni użytkowej 52,50m2. Do nieruchomości przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 2,28 m2.


Suma oszacowania wynosi 254 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 190 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA O.Gdynia 66 1240 5396 1111 0000 5382 3809.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.Komornik Sądowy


Krzysztof MówińskiImage things

Gdynia , Chylonia

315 475 zł | 3 pokoje | 59,60 m2 | 6 piętro

  • cena: 315 475 zł
  • 5 293 za m2
Image things

Gdynia , Pomorskie

183 750 zł | 2 pokoje | 48,90 m2 | 2 piętro

  • cena: 183 750 zł
  • 3 758 za m2
Image things

Gdynia , Śródmieście

200 250 zł | 38,10 m2 | 1 piętro

  • cena: 200 250 zł
  • 5 256 za m2