Raduń , Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 60 533 zł | 2 pokoje | 63,25 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gryficach


Jacek Krzyśka


Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 3, Gryfice, 72-300 Gryfice


tel. 913844623 / fax. 913845032


Sygnatura: KMP 226/99


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Jacek Krzyśka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, pokój 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Raduń 6/6B, 72-300 Gryfice, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/00025350/0 .
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 6B o pow. użytkowej 63,25 m2 wraz z udziałem 348/1000 części w nieruchomości wspólnej. W lokalu mieszkalnym brak łazienki i wc. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym nr 6 w miejscowości Raduń gm. Gryfice, posadowionym na działce nr 7/24 o pow. 282 m2.
Dla nieruchomości księgę wieczystą nr SZ1G/00025350/0 prowadzi Sąd Rejonowy w Gryficach.Suma oszacowania wynosi 90 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 60 533,00 


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 48102028210000160200256404.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 - po uprzednim ustaleniu z komornikiemoraz w ciągu trzech dni przed licytacją przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gryficach mieszczącym się pod adresem: Wysoka Brama 2, Gryfice, 72-300 Gryfice.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Jacek KrzyśkaImage things

Świnoujście , Zachodniopomorskie

160 373 zł | 2 pokoje | 56,10 m2

  • cena: 160 373 zł
  • 2 859 za m2
Image things

Ińsko , Zachodniopomorskie

37 500 zł | Kawalerka | 27,60 m2 | Parter

  • cena: 37 500 zł
  • 1 359 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

16 500 000 zł | 2 054,00 m2

  • cena: 16 500 000 zł
  • 8 033 za m2