Nowy Sącz, małopolskie

Lokal użytkowy | 763 656 zł | 220,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 763 656 zł
 • Miasto: Nowy Sącz
 • Powierzchnia: 220,80 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 3 459 zł
 • Ulica: Magazynowa 1
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 36722X86002927
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-25 - Co to znaczy?

Opis

Sygn. akt V GUp 13/13.
1. Syndyk masy upadłości sp. z o.o. w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej zaprasza
do składania ofert na zakup ;
a) 3 lokali niemieszkalnych położonych na parterze budynku trzykondygnacyjnego
niemieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Magazynowej 1;
- lokalu nr 2 o pow. użytkowej 220,80 m2, objętego KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X,
- lokalu nr 3 o pow. użytkowej 441,40 m2, objętego KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X,
- lokalu nr 4 o pow. użytkowej 18,30 m2, objętego KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X,
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i urządzeniach oraz udziałami w
nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 220/21 o pow. 0,1740 ha, objętą KW
Nr XXXX/XXXXXXXX/X,
b) udziału w 160/1000 części w prawie własności działki nr ew. 220/20 o pow. 0,1127 ha, objętej
KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X,
c) udziału w 1/7 części w prawie własności nieruchomości obejmującej działki nr ew. 286/2,
286/4, i 286/3 o łącznej pow. 0,1007 ha, objęte KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X,
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego komisarza z dnia 13 czerwca
2019r., na wszystkie nieruchomości łącznie, poprzez wybór przez syndyka
najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej niż 763.656,48 zł netto, wg szczegółowych
warunków sprzedaży, dostępnych w biurze i na stronie internetowej syndyka.
3. Ofertę należy składać na wszystkie nieruchomości łącznie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
25 lipca 2019r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na nieruchomości REKI", na
adres syndyka - "CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz , ul. Paderewskiego 36/2.
4. Z wyceną i szczegółowymi warunkami sprzedaży można zapoznać się w biurze syndyka pod
adresem jw. tel. 18 441-07-34, 603 679 279, i na stronie internetowej www.capricorn.net.pl.
5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2019r., a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk
poinformuje pisemnie.

Image things

Nowy Sącz, małopolskie

118 000 zł | Mieszkanie | 44,10 m2

 • cena: 118 000 zł
 • 2 676 za m2
Image things

Nowy Sącz, małopolskie

2 469 500 zł | 2 242,24 m2

 • cena: 2 469 500 zł
 • 1 101 za m2