Strumiany , Małopolskie

Dom | 393 323 zł | 115,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce


Maciej Janawa


Kancelaria Komornicza, Limanowskiego 12, Wieliczka, 32-020 Wieliczka


tel. 604276461 / fax.


Sygnatura: Km 37/18 i inne


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Maciej Janawa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych, , 32-020 , pokój 32, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Strumiany, 32-020 Wieliczka, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1I/00028798/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z dz.ewid. nr 237/2 oraz 239/2 o pow. 900 m2, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, z garażem w bryle budynku. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 115m2. Nieruchomość jest przedmiotem najmu – umowa najmu z dnia 1 stycznia 2017r. na okres 10 lat. W przypadku zakupu nieruchomości nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy. Zastosowanie ma tutaj art. 1002 KPC. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej – murowany, otynkowany. Konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy, pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej. Media: prąd, woda, gaz, kanalizacja (szambo), ogrzewanie budynku gazowe. Nieruchomość posiada pośredni, prawnie nieuregulowany dostęp do drogi publicznej - ul. Poddębowiec poprzez drogę wewnętrzną składającą się z działek ewidencyjnych nr 234/7 i 237/7, które stanowią współwłasność osób fizycznych. Właściciel nieruchomości wycenianej nie jest współwłaścicielem w/w nieruchomości drogowych. Współwłaścicielem w udziale 5/48 cz. jest najemca nieruchomości. Pozostała część działki stanowi zagospodarowany ogródek z typowymi nasadzeniami roślinnymi, podjazdem z kostki brukowej. Teren nieruchomości ogrodzony.


Suma oszacowania wynosi 589 985,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 393 323,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 998,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK 93 1090 1665 0000 0001 1530 3895 .


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Maciej JanawaImage things

Zakopane , Małopolskie

19 111 zł | 24,00 m2

  • cena: 19 111 zł
  • 796 za m2
Image things

Dąbrowa Tarnowska , Małopolskie

323 123 zł | 218,50 m2

  • cena: 323 123 zł
  • 1 479 za m2
Image things

Brzesko , Małopolskie

1 812 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 812 000 zł
  • 1 812 000 za m2