Gdańsk , Pomorskie

Mieszkanie | 162 750 zł | 2 pokoje | 56,90 m2 | 2 piętro

- 70 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku


Alina Siemieniuk-Rassmus


Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 7/B, Gdańsk, 80-452 Gdańsk


tel. 58/32-23-147 / fax.


Sygnatura: Km 748/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Alina Siemieniuk-Rassmus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2019 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A68, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul.Góreckiego Mariana 10/A/5, 80-538 Gdańsk, dla którego Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00065109/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest położona w Gdańsku Nowym Porcie, w domu mieszkalnym, czterokondygnacyjnym, na II piętrze, ostatnim. Budynek jest podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa mieszkania według zapisu w księdze wieczystej wynosi 56,90 m2. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju - taki jest zapis w księdze wieczystej. Nie ma informacji jakie jest ogrzewanie w mieszkaniu ani jaki jest stan mieszkania. Budynek, w którym znajduje się mieszkanie został wybudowany w 1934 roku, stropy i schody są w nim drewniane. Dach jest po kapitalnym remoncie. Dla celu wyceny przyjęto, że stan jest częściowo średni, częściowo niezadowalający. Wartość lokalu będzie zawierała się w średnich granicach cen osiąganych na rynku. Lokal znajduje się blisko centrum dzielnicy, blisko środków komunikacji miejskiej.


Suma oszacowania wynosi 217 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 162 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 25 1240 5400 1111 0000 4918 4983 .


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Alina Siemieniuk-RassmusImage things

Gdańsk , Wyspa Sobieszewska

1 079 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 079 250 zł
  • 1 079 250 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

140 250 zł | 30,60 m2

  • cena: 140 250 zł
  • 4 583 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

30 000 zł | 18,70 m2

  • cena: 30 000 zł
  • 1 604 za m2