Gdańsk , Pomorskie

Mieszkanie | 322 200 zł | 2 pokoje | 50,00 m2 | Parter

- 33 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 322 200 zł
 • Miasto: Gdańsk
 • Powierzchnia: 50,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 6 444 zł
 • Ulica: Śląska 29e
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 16 100 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 36492X85464267
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-17 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”
w Gdańsku przy u. Czarny Dwór 12 oglasza przetarg pisemny na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

ul. Śląska 29 E/1
UWAGA 1. Ceną wywoławczą jest kwota wskazana przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie
szacunkowym. 2. Możliwość uzyskania premii gwarancyjnej z likwidacji książeczki mieszkaniowej.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Czarny Dwór 12.
Chętni mogą zapoznać się z w/w lokalami 15.07.2019 r. w Administracji Osiedla nr. 1 od 12 do 16 oraz 16.07.2019 r. w godz. od 10 do 12, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
- poz. 1 - Administracja Osiedla nr. 1 przy ul. Opolska 3, tel. 58 -556-39-64
Oferty w formie pisemnej należy złożyć osobiście w terminie do 17.07.2019 r. do godz. 14:45 w Sekretariacie Spółdzielni ul. Czarny Dwór 12. Koperta powinna być zaklejona i opisana imieniem i nazwiskiem oferenta z dopiskiem ,,Przetarg na mieszkanie", adres mieszkania i terminem przetargu. Na odwrocie koperty w miejscu sklejenia oferent umieszcza swoją parafkę. Oferta podpisana przez uczestnika winna zawierać: Imię, nazwisko, adres zamieszkania w przypadku osób prawnych firmę i siedzibę i wypis z KRS, aures mieszkania, Kiórego dotyczy przetarg oraz oferowaną cenę, podpis. Uczestnicy przetargu winni być obecni w siedzibie Zarządu w czasie jego odbywania. Wadium należy wpłacić na konto Sp-ni nr 90 1240 127 11111 0000 149 18 869 w Pekao IV O/Gdańsk. Wymagane jest, aby kwota wpłaconego przez oferenta wadium była zaksięgowana na koncie bankowym Sp-ni w dniu 17.07.2019 r. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet oferowanej ceny nabycia. W przypadku nie wygrania przetargu wadium podlega zwrotowi. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie dokona wplaty ceny nabycia w terminie 45 dni i nie spełni wymogów statutowych. „Regulamin przetargu” znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni (pokój nr 108, 109) telefon 58-346-10-45, 58- 346-10-48 i w w/w Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej przymorze gda.pl. Po spełnieniu warunków zostanie podpisany akt notarialny i założona księga wieczysta. Koszt aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej pokrywa wygrywający przetarg. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
ZARZAD schal Spoidzieth
annwall

Image things

Gdańsk , Pomorskie

138 750 zł | 31,70 m2 | 2 piętro

 • cena: 138 750 zł
 • 4 377 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

30 000 zł | 18,70 m2

 • cena: 30 000 zł
 • 1 604 za m2
Image things

Gdańsk , Wyspa Sobieszewska

1 079 250 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 079 250 zł
 • 1 079 250 za m2