Tarłów , Świętokrzyskie

Dom | 144 750 zł | 79,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Kancelaria Komornicza w Opatowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2019 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Opatowie z siedzibą przy Pl. Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów, pokój sala nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Ciszyca Dolna, 27-515 Tarłów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00053047/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjne Nr 428/2 o pow. 0,1900 ha, położona w Ciszyca Dolna gm. Tarłów, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu o numerze KI1S/00053047/0. Działka Nr 428/2 posiada regularny kształt w zarysie zbliżony do prostokąta ale o szerokości tylko 15metrów. Dostęp do działki od strony wschodniej. Zachodnia granica przylega do starorzecza rzeki Wisły. Obecnie praktycznie bez wody. W granicy działki żywopłot niski, podjazd utwardzony kostką betonową. Fundamenty i słupy ogrodzenia tej części murowane z kamienia z wypełnieniem ze sztachet drewnianych. Wjazd z niewielkim zadaszeniem. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa, furtka wejściowa konstrukcji stalowej z drewnianym wypełnieniem. Niemal centralnie na działce usytuowano budynek mieszkalny. Od bramy wjazdowej do budynku ciąg komunikacyjny o nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż południowego ogrodzenia ciąg tui szmaragdowych, przy północnej granicy i przy ciągu komunikacyjnym żywopłoty. Pozostały teren wschodni – trawniki, przed budynkiem teren wykończony kostką betonową. Ogólna jakość zagospodarowania i utrzymania terenu – korzystna, powyżej przeciętnej. Przy budynku zadaszona wiata, wykorzystywana do składowania opału. W części wschodniej utwardzenie kamieniem, pozostała część stanowi to trawniki oraz niewielki warzywnik. Ogrodzenie – siatka stalowa na stalowych słupkach. Całość zagospodarowania w korzystnej jakości i utrzymaniu. Zabudowa: Budynek mieszkalny. Zrealizowany w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Kryty dachem dwuspadowym, z dobudowaną klatką schodową przy wschodniej ścianie budynku. Wejście do budynku od strony wschodniej poprzez zadaszony taras. Na parterze usytuowano pokój dzienny, sypialnię, łazienkę i kuchnię. Kuchnia połączona z pokojem dziennym szerokim przejściem. Z pokoju dziennego wyjście na duży zadaszony taras z zejściem do ogrodu. Na poddasze schody zabiegowe konstrukcji drewnianej. Na poddaszu korytarz oraz dwie sypialnie. Ogólna funkcjonalność budynku dość dobra, właściwe usytuowanie otworów okiennych względem kierunków geograficznych, kuchnia z oknem w kierunku wjazdu na teren. Powierzchnia użytkowa 79,00 m2. Ogólny stan wyposażenia elementów wykończeniowych dobry. Segment cenowy elementów – średni. Ogólna jakość adekwatna do zabudowy, zagospodarowania terenu. Na poddaszu w każdym pomieszczeniu zabudowa szafami. Budynek wyposażony jest w instalacje: zimniej wody z sieci gminnej oraz własne ujęcie z hydroforu w piwnicy, ciepłej wody do celów bytowych z pieca gazowego, centralnego ogrzewania – zasilane z pieca gazowe, grzejniki stalowe, płytowe. Żródło zasilania zbiornik gazu, kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego, elektrycznej, niewielkie ogniwa fotowoltaiczne, alarmowej z TV przemysłową.

Suma oszacowania wynosi 193 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 76249000050000450099056477.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

141 525 zł | 68,98 m2 | 4 piętro

  • cena: 141 525 zł
  • 2 052 za m2
  • cena: 52 636 zł
  • 52 636 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

6 721 000 zł | 1 583,48 m2

  • cena: 6 721 000 zł
  • 4 244 za m2