Łobez , Zachodniopomorskie

Obiekt | 11 700 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik
Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Łobzie Michał Melinger na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu
05-08-2019r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łobzie I Wydział Cywilny, ul. Niepodleglości 15 w
sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 178 zabudowaną bydynkiem hydroforni

położonej:
73-150 Łobez,obręb 0002, Bełczna

dla której Sąd Rejonowy w Łobzie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Łobzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
SZ1L/00008690/5

Suma oszacowania wynosi 15 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 700,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 560,00zł.
Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 lub wpłacić na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Drawsku Pomorskim 84102028470000110200662759 najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg (uznanie na rachunku bankowym komornika).

  • cena: 134 475 zł
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

141 000 zł | 3 pokoje | 59,97 m2

  • cena: 141 000 zł
  • 2 351 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

88 000 zł | 42,57 m2

  • cena: 88 000 zł
  • 2 067 za m2