Sanok , Podkarpackie

Dom | 65 873 zł | 88,81 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sanoku


Marzena Radziuk


Kancelaria Komornicza, Cerkiewna 7, Sanok, 38-500 Sanok


tel. 134636821 / fax.


Sygnatura: KM 1635/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą przy Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój 108, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:  Grunwaldzka 7, 38-500 Sanok, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1S/00002052/3.
Opis nieruchomości:
Działka nr 935 o pow. 0,0329 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.
Budynek mieszkalny o pow. zabudowy 114 m2, pow. użytkowej 88,81 m2, wybudowany przed I wojną światową (tj. przed 1918 r.) wolnostojący, parterowy, ze strychem nieużytkowym, z podpiwniczeniem pod jednym z pomieszczeń. Fundamenty kamienno -betonowe, ściany z bali drewnianych, dobudówka z cegły na zaprawie cementowo -wapiennej. Strop drewniany, dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Wewnątrz w kuchni ściany gipsowo - kartonowe, częściowo płytki ceramiczne, w łazience płytki ceramiczne, w pozostałych pomieszczeniach tynk na trzcinie, malowane farbami emulsyjnymi. Podłogi w łazience z płytek ceramicznych, w pozostałych pomieszczeniach - deski. Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej. Instalacje: wodno-kanalizacyjna (woda ze studni), elektryczna, c.o. kaloryfery płytowe zasilane z kotła w pomieszczeniu piwnicznym, w budynku brak instalacji gazowej, chociaż gaz doprowadzony jest do budynku.
Budynek gospodarczy o pow. zabudowy 17 m2, pow. użytkowej 12,88 m2, na fundamentach betonowych, ściany z pustaka żużlowego, dach jednospadowy konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezową, stolarka okienna i drzwiowa drewniana.


Suma oszacowania wynosi 87 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 872,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 783,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 87 1600 1462 1874 5961 8000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Marzena RadziukImage things

Sanok , Podkarpackie

152 600 zł | 43,60 m2 | 4 piętro

  • cena: 152 600 zł
  • 3 500 za m2