Kolonia Piaski, świętokrzyskie

39 580 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 39 580 zł
 • Miasto: Kolonia Piaski
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 39 580 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 3 958 zł
 • Numer oferty: 363956X852384955
 • Termin wpłaty wadium: 12-07-2024 - Co to znaczy?

Opis

Aliny Gola adres do korespondencji: ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św.

oferuje do sprzedaży udział ¼ w prawie własności zabudowanych nieruchomości gruntowych

Przedmiotem sprzedaży jest udział ¼ w prawie własności dwóch nieruchomości gruntowych składających się z działki grunt nr 80/2 o pow. 0,0336 ha zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 29 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X oraz działki gruntu nr 82 o pow. 0,0350 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 128 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X, położonych w Kolonia Piaski, gmina Kunów, stanowiących integralną całość za łączną cenę wywoławczą 39 580,00 zł.

Warunki sprzedaży:

Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2024r. przesyłając je wyłącznie przesyłkami poleconymi na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św. O terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia przesyłki do adresata.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami winny być składane w zamkniętej kopercie A4, a ta koperta umieszczona w kolejnej kopercie formatu A4 z dopiskiem „Oferta na zakup - nie otwierać”.

Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 3 958,00 zł. na konto: Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski, ul. Akacjowa 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski nr: 42 1050 1461 1000 0091 4462 8774

Image things

Karsy, świętokrzyskie

50 000 zł | Działka | 0.28 ha.

 • cena: 50 000 zł
Image things

Sośniczany, świętokrzyskie

28 828 zł | Działka | 1.11 ha.

 • cena: 28 828 zł
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

44 200 zł | Mieszkanie | 46,00 m2 | 1 piętro

 • cena: 44 200 zł
 • 961 za m2