Chojna , Zachodniopomorskie

Obiekt | 68 520 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

"Wyciąg z ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, stanowiącej działkę nr 42/4 o pow. 0,0894 ha, położoną w obrębie 2 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00044045/3 wraz z udziałem do 1/3 części działki nr 42/1 (droga wewnętrzna) o pow. 0,0959 ha, położonej w obrębie 2 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00067525/9."
PRZETARG odbędzie się dnia 8 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, pokój nr 8.
CENA WYWOŁAWCZA: 68 520,00 zł WADIUM: 6 852,00 zł
(w tym: 59 520,00 zł - działka oraz 9 000,00 zł - udział w drodze)
Do ceny uzyskanej w przetargu za udział w drodze doliczony zostanie 23% podatek VAT.
WADIUM należy wpłacać na konto BS Chojna nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 05.08.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na nasze konto.
Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter). Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, pokój nr 8 tel. 91 414 10 35 wew. 61".


PRZETARG odbędzie się dnia 8 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, pokój nr 8.
CENA WYWOŁAWCZA: 50 000,00 zł WADIUM: 5 000,00 zł
Sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2018 poz.2174)
WADIUM należy wpłacać na konto BS Chojna nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 05.08.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na nasze konto.
Dokumenty kwalifikujące do uczestnictwa w przetargu należy złożyć, zgodnie z warunkami przetargu, w terminie do dnia 05.08.2019 r. godz. 15 15 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie.
Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter). Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, pokój nr 8 tel. 91 414 10 35 wew. 61".
4. "Burmistrz Gminy Chojna informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter) oraz na stronie internetowej www. bip.chojna.pl wywieszono wykaz:
- nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 72/4 położona w obrębie
Krajnik Dolny, gmina Chojna, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego".

Image things

Chojna , Zachodniopomorskie

56 700 zł | 75,66 m2

  • cena: 56 700 zł
  • 749 za m2
Image things

Chojna , Zachodniopomorskie

70 889 zł | 2 pokoje | 37,59 m2 | 2 piętro

  • cena: 70 889 zł
  • 1 886 za m2
Image things

Chojna , Zachodniopomorskie

69 000 zł | 147,95 m2

  • cena: 69 000 zł
  • 466 za m2