Szamotuły , Wielkopolskie

Dom | 127 527 zł | 105,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2019 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 201, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Lipnica 35 gm. Szamotuły, 64-500 Szamotuły, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/00007858/7.
Opis nieruchomości:
działki nr 126/10 i 147/1 o łącznej powierzchni 4198 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 105,90 m2, budynkiem kurnika o powierzchni użytkowej 68,00 m2, budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 50,30 m2, budynkiem garażowym nr 2 o powierzchni użytkowej 44,00 m2, budynkiem stodoły o powierzchni użytkowej 167,40 m2

Suma oszacowania wynosi 191 290,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 127 526,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 129,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Szamotuły , Wielkopolskie

148 463 zł | 3 pokoje | 64,00 m2 | Parter

  • cena: 148 463 zł
  • 2 320 za m2
Image things

Szamotuły , Wielkopolskie

285 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 285 400 zł
  • 285 400 za m2
Image things

Szamotuły , Wielkopolskie

285 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 285 400 zł
  • 285 400 za m2