Nowogard , Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 45 000 zł | Kawalerka | 25,40 m2

- 57 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie


Tomasz Szybalski


Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 9, Nowogard, 72-200 Nowogard


tel. 913920031 / fax. 913920030


Sygnatura: Kmp 32/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI



Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Tomasz Szybalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2019 o godz. 14:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny, ul. Jana Kilińskiego 8, 72-100 Goleniów, pokój 214, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy 3 Maja 38/16, 72-200 Nowogard, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1O/00038920/9.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony jest na poddaszu w budynku wielorodzinnym 2 piętrowym z użytkowym poddaszem. Lokal posiada powierzchnię użytkową: 25,40 m2, (dane wg księgi wieczystej). Zgodnie z treścią księgi wieczystej przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, wc oraz przedpokoju.


Suma oszacowania wynosi 60 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 19203000451110000003989470.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:













Data oględzin Godziny oględzin
24.09.2019 10:00 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Goleniowie mieszczącym się pod adresem: Konstytucji 3 Maja 45, Goleniów, 72-100 Goleniów.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.



Komornik Sądowy


Tomasz Szybalski



Image things

Płoty , Zachodniopomorskie

2 000 000 zł | 3 507,40 m2

  • cena: 2 000 000 zł
  • 570 za m2
  • cena: 1 497 333 zł
Image things

Szczecinek , Zachodniopomorskie

137 000 zł | 40,44 m2 | Parter

  • cena: 137 000 zł
  • 3 388 za m2