Pawłów , Świętokrzyskie

Dom | 188 000 zł | 124,69 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu


Anna Kacperska


Kancelaria Komornicza, Zamkowa 14, Szydłowiec, 26-500 Szydłowiec


tel. 486176343 / fax. 486176343


Sygnatura: Km 312/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2019 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu sala nr 1, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej ,Pawłów, 26-510 Chlewiska, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 12312 i KW 5261.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Pawłów, obręb – 0016, Pawłów jednostka ewidencyjna 143001_2,Chlewiska – gmina wiejska, gmina Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie składająca się z działki nr 317 o powierzchni 0,2600ha zabudowanej murowaną wiatą o powierzchni użytkowej 38,03 m.kw., kojcem dla psa o powierzchni 12,00 m.kw., fundamentami o powierzchni 55,25 m.kw., dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RA1S/00012312/2 oraz nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Pawłów, obręb – 0016, Pawłów jednostka ewidencyjna 143001_2,Chlewiska – gmina wiejska, gmina Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie składająca z działki nr 318 o powierzchni 0,3400ha zabudowanej murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, podpiwniczonym, piętrowym o powierzchni użytkowej 124,69 m.kw., murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 102,85 m.kw., murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 82,10 m.kw., murowanym kurnikiem o powierzchni użytkowej 29,36 m.kw., dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RA1S/00005261/7.
Działki nr 317 i 318 w kształcie prostokątów graniczą ze sobą dłuższymi bokami, a krótszymi z jednej strony przylegają do drogi asfaltowej Szydłowiec-Chlewiska działki nr 722 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, której posiadaczem jest Województwo Mazowieckie, drugim do drogi gruntowej działki nr 280 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, której właścicielem jest Gmina Chlewiska. Na działkę jest urządzony zjazd z drogi asfaltowej. Działki od drogi oddziela rów. Dostępność do częściowej infrastruktury technicznej w drodze asfaltowej w postaci wody, energii elektrycznej. Sąsiedztwo to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
Działki nr 317 i nr 318 graniczą ze sobą dłuższymi bokami. Od strony asfaltowej jest ogrodzenie z elementów prefabrykowanych betonowych i jest brama wjazdowa przesuwna z elementów metalowych. Z prawej strony jest ogrodzenie z siatki. Za budynkiem mieszkalnym jest poprzeczne wygrodzenie ze sztachet.
Działka nr 317 o powierzchni 0,2600ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu od asfaltowej ulicy około 10 metrów, a z drugiej strony około 23 metrów i długości około 180 metrów.
Z frontu działki są nasadzenia ozdobnych drzew i krzewów. Teren działki płaski ze spadkiem w kierunku drogi asfaltowej. Od strony drogi gruntowej działka użytkowana rolniczo 2 x koszona. Na wysokości stodoły jest ogrodzenie z prefabrykatów betonowych i sztachet 8 elementów, jest też podobne ogrodzenie poprzeczne. W lewej granicy jest ogrodzenie ze sztachet. Obok kojca dla psa jest niewielki fragment ogrodzenia z prefabrykatów betonowych, a dalej do ulicy jest siatka. Na wysokości tego kojca jest poprzeczne wygrodzenie z prefabrykatów betonowych i sztachet. Jest trzepak z rur. Na działce jest 1 komora szamba.Klasa gruntu Br-RIVa, RIVa, RIVb.
Kompleks w/w działek graniczy ze sobą i tworzy całość.


Suma oszacowania wynosi 282 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 188 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. Oddział Szydłowiec 72124057321111000050577813.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz 7 dni przed licytacją można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział Cywilny, Pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Anna KacperskaImage things

Kielce , Świętokrzyskie

132 825 zł | Kawalerka | 27,24 m2 | 2 piętro

  • cena: 132 825 zł
  • 4 876 za m2
Image things

Końskie , Świętokrzyskie

119 208 zł | Kawalerka | 40,90 m2 | 4 piętro

  • cena: 119 208 zł
  • 2 915 za m2
Image things

Tokarnia , Świętokrzyskie

55 575 zł | 1,00 m2

  • cena: 55 575 zł
  • 55 575 za m2