Kańczuga, podkarpackie

233 991 zł | Mieszkanie | 71,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 233 991 zł
 • Miasto: Kańczuga
 • Powierzchnia: 71,90 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 3 254 zł
 • Ulica: Zielona 6
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 363451X851202245
 • Termin wpłaty wadium: 12-07-2024 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RZ1Z/GUp-s/461/2022 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości lokalu mieszkalnego nr 48, 3 piętro, o powierzchni użytkowej 71,90 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 5,30 m2 oraz odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z gruntem, będący przedmiotem odrębnej własności, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Kańczuga przy ul. Zielonej 6, na dz. Oznaczonej jako dz. Ew. 1644/9 o pow. 0.6529 ha obrębu 0015 m. Kańczuga, powiat przeworski, woj. podkarpackie.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X, a dla gruntu: XXXX/XXXXXXXX/X przez Sąd Rejonowy w Przeworsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie mniejszą niż 100% ceny oszacowania, tj. 233.991,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w biurze Syndyka Marka Nowaka pod adresem: ul. Kilińskiego 89A, 22-400 Zamość, tel.: 88*******70, e-mail: sekretariat[małpa]nowak-kancelaria.pl
Termin składania ofert: 12 lipca 2024 r.
Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dniu 17 lipca 2024 r. o godz. 12:00.

Image things

Budy Głogowskie, podkarpackie

24 000 zł | Działka | 0.57 ha.

 • cena: 24 000 zł
Image things

Trzebownisko, podkarpackie

131 775 zł | Działka | 0.0916 ha.

 • cena: 131 775 zł
Image things

Gorzyce, podkarpackie

6 621 zł | Działka | 0.33 ha.

 • cena: 6 621 zł