Lubartów , Lubelskie

Mieszkanie | 179 000 zł | 57,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 179 000 zł
 • Miasto: Lubartów
 • Powierzchnia: 57,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 3 140 zł
 • Ulica: Lipowa 8
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 36295X85002893
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-15 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą w Lubartowie, zaprasza do składania ofert na zakup prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 57,00 [m²], oznaczonego nr 18, położonego
na czwartym piętrze budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w Lubartowie przy
ul. Lipowej 8, wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, dla któregoSąd Rejonowy w Lubartowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00088874/7.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 179.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy) netto.
Operat szacunkowy dotyczący wskazanej nieruchomości dostępny jest do wglądu
w kancelarii syndyka.
Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul.Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem zapytania na adres: [email protected]
Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie
w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty
do kancelarii syndyka).
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53

Image things

Lubartów , Lubelskie

80 231 zł | 2 pokoje | 48,82 m2 | Parter

 • cena: 80 231 zł
 • 1 643 za m2