Biłgoraj , Lubelskie

Dom | 286 667 zł | 141,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Grzegorz Czubiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2019 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych, Tadeusza Kościuszki 29, 24-300 Biłgoraj , odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy Romanowskiego 18, 23-400 Biłgoraj , dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze nr ZA1B/00042408/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w Biłgoraju przy ul. Romanowskiego 18 stanowiąca działkę nr 31/2 o powierzchni 0,1275 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 141,50 m(2) jest to budynek parterowy, podpiwniczony w całości, z poddaszem użytkowym, wzniesiony w zabudowie wolnostojącej. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowej, przykryty blachodachówką powlekaną. Rynny i rury spustowe oraz obróbki dekarskie z blachy stalowej – powlekanej. Podbitka z drewna; kominy z cegły ceramicznej. Okna zespolone o profilach z PCW – dwuszybowe.

Suma oszacowania wynosi 430 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 286 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 96 1020 3235 0000 5402 0100 2070.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Biłgoraj , Lubelskie

127 500 zł | 2 pokoje | 50,60 m2

  • cena: 127 500 zł
  • 2 520 za m2